รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557

30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 นายกิจสุพัฒน์ ครึกกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเดินขบวนรณรงค์ จากโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนในตำบลทุ่งมหาเจริญ

 

ติดต่อ สพป.สก.1