โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ทำความสะอาดครั้งใหญ่

 

ภาพบรรยากาศของ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม

29  พฤษภาคม  2557

1  4

3  2

Message us