อบรมรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประมวลจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐๐ คน

IMG_001 IMG_01 IMG_02 IMG_03 IMG_04 IMG_3262 IMG_3264 IMG_3266 IMG_3269 IMG_3270 IMG_3271 IMG_3276 IMG_3277 IMG_3278 IMG_3279 IMG_3280 IMG_3281 IMG_3282 IMG_3283 IMG_3284 IMG_3285 IMG_3286 IMG_3288 IMG_3289 IMG_3290 IMG_3292 IMG_3293 IMG_3297 IMG_3298 IMG_3299 IMG_3300 IMG_3301 IMG_3302 IMG_3303 IMG_3304 IMG_3305 IMG_3306 IMG_3308 IMG_3309 IMG_3310 IMG_3311 IMG_3312 IMG_3313 IMG_3314 IMG_3316 IMG_3317 IMG_3318 IMG_3319 IMG_3320 IMG_3321 IMG_3322 IMG_3323 IMG_3324 IMG_3325 IMG_3326 IMG_3327 IMG_3328 IMG_3329 IMG_3330 IMG_3331 IMG_3332 IMG_3333 IMG_3334 IMG_3335 IMG_3336 IMG_3337 IMG_3338 IMG_3339 IMG_3340 IMG_3341 IMG_3342 IMG_3343 IMG_3344 IMG_3345 IMG_3346 IMG_3347

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1