ประกาศโรงเรียนบ้านท่าตาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตารางการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

001