การสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อการสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังแนบ (ข้อมูล 23 ต.ค.58 เวลา 12.40น.) และมีโรงเรียนอีก 28 แห่ง ที่ไม่มีรายชื่อสมัครเข้าแข่งขัน หากประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านระบบเว็ปไซด์ภายในวันนี้ (23 ต.ค.58) หากพ้นกำหนดระบบจะปิด และจะไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้1111

ติดต่อเรา