วันปิยมหาราช

นายเรือง จันทพันธ์ และนายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือพระปิยมหาราช ณพระบรมราชานุสาวรีย์  หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการและพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงาน และมีนายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

ซึ่งรัชกาลที่ ๕ มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส และทรงปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ดัวยรัฐสมบัติ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้ 

IMG_01 IMG_2968 IMG_2970 IMG_2973 IMG_2977 IMG_2981 IMG_2998 IMG_3015 IMG_3024 IMG_3029 IMG_3070 IMG_3075 IMG_3083 IMG_3087 IMG_3093 IMG_3098 IMG_3104

ติดต่อ สพป.สก.1