แบบคำร้องการขออนุญาตไปต่างประเทศ

สพป.สระแก้ว เขต  1  ส่งแบบคำร้องการขออนุญาตไปต่างประเทศ

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

เอกสารแนบท้ายแบบฟอร์ม

ค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา