การรับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เขตฯ เปิดรับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 มีโรงเรียนสมัครเข้าแข่งขันดังแนบ (ข้อมูล 21 ต.ค.58 เวลา 11.10น.)โรงเรียนที่ยังไม่สมัครแข่งขันให้สมัครผ่านระบบเว็ปไซด์ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 หากพ้นกำหนดระบบจะปิดและจะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้111

ติดต่อ สพป.สก.1