ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเมเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเมเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ แฟชั่น ไอซ์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์แฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานคร สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๔ – ๑๐๐๕ ๑๔๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา