ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum ๒๐๑๖ กิจกรรม “Thailand innovative Teachers Leadership Awards ๒๐๑๖” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเรียนการสอน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://sway.com/jiF95cazxIXhYU0 ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา