ขอเชิญร่วมการแข่งขันโครงการประกวดถ่ายภาพ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญร่วมการแข่งขันโครงการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย” ชิงทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.onec.go.th หรือ โทร ๐๒-๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๒,๑๑๑๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1