ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาชนไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาชนไทย ปี ๒๕๕๘ THAT-OBEC Craft Fair 2015 ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ลานอีเวนท์ฮอลล์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา