ขอเชิญร่วมงานศพมารดา ผอ.วิมล ร่วมจิตร์

ขอเชิญร่วมงานศพมารดา ผอ.วิมล ร่วมจิตร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพัฒนาฯ

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมฟังสวดภาวนา และพิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพ ที่วัดอารักขเทวดาโคกวัด

ในวันจันทร์ที่ 19 – วันศุกร์ที่ 23  ตุลาคม  2558  เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพ

และวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558  เวลา 14.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ณ วัดอารักขเทวดา โคกวัด  อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ติดต่อเรา