แจ้งกำหนดการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2558

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ย้ายเข้า ย้ายออก  ให้เป็นจำนวนนักเรียนปัจจุบันที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 10 พ.ย. 2558  ผ่านเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec58/  โดยให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล และกดปุ่มยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลา 16.30 น.  ซึ่งเป็นวันปิดระบบ DMC  ขอขอบคุณคุณครูข้อมูล สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุกคนค่ะ

หมายเหตุ  ปุ่มยืนยันข้อมูลจะมีขึ้นให้กดยืนยันได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2558 เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1