แจ้งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตามโครงการ “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม”

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตามโครงการ “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม” ให้มารับเกียรติบัตรได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

name

 

ติดต่อ สพป.สก.1