รับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัด/เอกชน/ตชด./เทศบาล สามารถสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2558 หากพ้นกำหนดระบบรับสมัครจะปิด และจะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้

ติดต่อ สพป.สก.1