การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน นโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558

10422295_1054514354593968_6231212004205422852_n 12079069_1054514454593958_3193554351079180803_n

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

www.klong13.com

ติดต่อเรา