รับมอบนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (วันที่๒)

นายเรือง จันทพันธ์ นายบุญสม ทองทา นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  คณะศึกษานิเทศก์ และข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน/ตัวแทน ๑๘ โรงเรียนนำร่อง ร่วมการประชุมคอนเฟอร์เรนจ์ผ่านระบบทางไกล ผ่านทาง www.obectv.tv ณ ห้องประชุมบรรณสาร เพื่อรับมอบนโยบายและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

IMG_01IMG_2590IMG_2602IMG_2609 IMG_2608 IMG_2607 IMG_2606 IMG_2605 IMG_2604 IMG_2603 IMG_2612 IMG_2601 IMG_2600 IMG_2613IMG_2599 IMG_2598 IMG_2597 IMG_2596 IMG_2595 IMG_2594 IMG_2593 IMG_2591  IMG_2588 IMG_2586 IMG_2585 IMG_2584 IMG_02

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา