ประชุมรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมคอนเฟอร์เรนจ์ผ่านระบบทางไกล DLTV ๑ ณ ห้องประชุมบรรณสาร เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑) ได้นำข้าราชการในสังกัดพร้อมผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องจำนวน ๑๘ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม

IMG_2543 IMG_2544 IMG_2545 IMG_2546 IMG_2547 IMG_2548 IMG_2549 IMG_2550 IMG_2551 IMG_2552 IMG_2553 IMG_2554 IMG_2555 IMG_2556 IMG_2557 IMG_2558 IMG_2559 IMG_2560 IMG_2561 IMG_2563 IMG_2564 IMG_2565 IMG_2567 IMG_2568 IMG_2569 IMG_2570 IMG_2571 IMG_2572 IMG_2573 IMG_2574 IMG_2575 IMG_2577IMG_2580 IMG_2583

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1