ูแจ้งโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ให้ผอ.รร.และครูวิชาการ รวม 2 ท่านเข้าอบรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ สพป.สระแก้วเขต 1 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ห้องบรรณสาร และให้โรงเรียนดังกล่าวจัดอบรมครูทุกคน ณ ที่ตั้งโรงเรียน โดยอบรมทางไกลรับชมทาง DLTV14 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 เช่นกัน

ติดต่อเรา