ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งรายงานการประชุมเดือนกันยายน 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2558

ให้ดำเนินการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยค่ะ…

 

ติดต่อ สพป.สก.1