ให้โรงเรียนนำร่องโครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน 18 โรงเรียน เตรียมการอบรม ใน 15 – 16 ต.ค.58

ด้วย สพฐ.กำหนดให้โรงเรียนนำร่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั่วประเทศ เตรียมรับการอบรมทางไกล( DLTV ) ในวันที่ 15- 16  ตุลาคม 2558

ในส่วนของ สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอให้ครู ผู้บริหาร โรงเรียนนำร่อง ทั้ง 18 โรงเรียน เข้ารับการอบรมทางไกล ( DLTV ) ทุกคน ตามวันเวลาข้างต้น ( ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

000

ติดต่อ สพป.สก.1