สพป.สระแก้ว เขต ๑ รับ ศน.คนใหม่

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในการต้อนรับนางศรีไพร พรหมศิริเดช ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

IMG_2395 IMG_2397 IMG_2398IMG_2361IMG_2366IMG_2368IMG_2369IMG_2371IMG_2372IMG_2373IMG_2374IMG_2375IMG_2376IMG_2377IMG_2386IMG_2387IMG_2391IMG_2393

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา