รับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1.กำหนดรับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ในระบบเว็ปไซด์หากพ้นกำหนดระบบจะปิด และจะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้ 2. Username และ Password ให้ใช้รหัสเมื่อปี 2557 หากจำไม่ได้ให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 085-2829995 3.การสมัครให้เข้าเว็ปไซด์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เมนูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 และดำเนินการตามขั้นตอนของการสมัคร

ติดต่อ สพป.สก.1