ร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายฯ บ้านแก้งสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล ภายใต้การนำของ
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายฯบ้านแก้งสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว
โดยจัดแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๕ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
โดยแข่งขันกีฬาหลายรายการ อาทิเช่น กีฬาระดับปฐมวัย เช่น ขว้างบอลไกล ขว้างบอลลงตะกร้า วิ่ง ๖๐ เมตร
และกีฬาระดับประถมศึกษา เช่น กีฬาเปตอง เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล ฟุตบอล เป็นต้น
S__2244620 S__2244621 S__2244623 S__2244628 S__2244631 S__2244632 S__2244634 S__2244659 S__2244662 S__2244663 S__2244664 S__2244667 S__2244668 S__2244721 S__2269265 S__2269266 S__2269273 S__2269286 S__2269296 S__2269299 S__2375736 S__2375737 S__2375739 S__2269295 S__2375751 S__2375752 S__2375748 S__2375746 S__2375740 S__2375755 S__2375756 S__2375757 S__2375758 S__2375759 S__2375760 S__2375763 S__2244659f S__2375770 S__2375765 S__2375769 S__2375768 S__2375772

ติดต่อเรา