ถนนไร้ฝุ่น…

โครงการถนนไร้ฝุ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กำลังสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบ้านลุงพลู

****************

6 1 25 9 4 7 8 10 11

Message us