ขอเชิญครูปฐมวัยประชุม ณ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ขอเชิญครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านธารนพเก้า  โรงเรียนวัดพวงนิมิต  และโรงเรียนซับมะนาวส่งตัวแทน 1 คนเข้าร่วมประชุมปรึกษางานเกี่ยวกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์น้อย ณ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  ในวันอังคารที่  3  มิถุนายน  2557  เวลา  13.00 น.

ติดต่อเรา