กีฬาภายใน 58

โรงเรียนบ้านซับมะนาวจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพทางด้านร่างกายและความถนัด

โดยมีนายกล่ำ  หาโกสีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับมะนาว เป็นประธานเปิดงาน และความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรม ซึ่งจัดในวันที่ 1 -2 ตุลาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านซับมะนาว

keela1

keela2

keela3

keela4

keela5

keela6

keela7

keela8

keela9

keela10

keela11

ติดต่อ สพป.สก.1