การมอบเงินโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการมอบเงินโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ )สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีนักเรียนเข้ารับมอบเงิน จำนวน ๑๕๐ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท

12092686_1080600905297996_502793705_n IMG_2127 IMG_2128 IMG_2129 IMG_2130 IMG_2131 IMG_2132 IMG_2133 IMG_2135 IMG_2136 IMG_2137 IMG_2138

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1