การกรอกคะแนนนักเรียนชั้นป.1

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนให้กรอกคะแนนการสอบอ่านออก เขียนได้ชั้นป.1 เป็นเลขอารบิกเท่านั้น และกรอกตามไฟล์ที่มีชื่อโรงเรียนตนเองถ้าแถวไม่พอให้ใช้การแทรกแถว  และประเภทของเด็กพิเศษใส่หมายเลข 1-12 เท่านั้น เด็กปกติ เลข 99 ไม่ต้องใส่ลงไป โรงเรียนใดกรอกลงไปแล้วช่วยเข้าไปลบแก้ไขให้ด้วย