ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.

ด้วย ในปี 2558  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สพฐ.

นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำพรรษา ณ วัดพิกุลทอง

อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 6  พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.39 น.

สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์

โดยเสด็จพระราชกุศล  ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่  14  ตุลาคม  2558

ติดต่อ สพป.สก.1