แจ้งเบอร์โทรศัพท์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โรงเรียนใดที่ประสงค์จะติดต่อกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สระแก้ว เขต 1

สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์  0-3742-5465

ติดต่อ สพป.สก.1