ให้โรงเรียนจัดส่งการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตามที่ สพฐ.ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นั้น

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนจัดส่งการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังกล่าว

ภายในวันที่  6 ตุลาคม 2558 ก่อนเที่ยง (โดยด่วน)

ศธ 04153/ว1275

โครงการลดใช้กระดาษสำหรับงานสารบรรณ

แบบรายงาน 1

แบบรายงาน 2

แบบรายงาน 3

ติดต่อเรา