รับการอบรม จากท่านศน.รองรัตน์ ศิริ วิทยากรอบรมการวัดและประเมินผล

ยินดีต้อนรับ ศน.รองรัตน์ ศิริ วิทยากรอบรมการวัดและประเมินผล
ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558
PRAMAN1 PRAMAN2 PRAMAN3 PRAMAN4 PRAMAN5 PRAMAN6 PRAMAN7 PRAMAN8 PRAMAN9 PRAMAN10

ติดต่อ สพป.สก.1