ดื่มทุกวันสดใสแข็งแรง….

26 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ต้อนรับคณะทีมงานโอวัลติน ที่ได้มาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มโอวัลตินให้กับนักเรียนระดับอนุบาล นักเรียนได้รับความรู้และได้ดื่มเครื่องดื่มคุณภาพอย่างโอวัลติน

 

ติดต่อเรา