ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสระแก้ว เขต ๑ จัดงานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียนอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แด่นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ณ อาคารเอนกประสงค์รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีนายวิทยา เทียนทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

01 IMG_1606 IMG_1611 IMG_1614 IMG_1617 IMG_1624 IMG_1627 IMG_1632 IMG_1646 IMG_1650 IMG_1658 IMG_1665 IMG_1676 IMG_1686 IMG_1689 IMG_1691 IMG_1718 IMG_1721 IMG_1722 IMG_1725 IMG_1749 IMG_1754 IMG_1756 IMG_1760 IMG_1766 IMG_1777 IMG_1779 IMG_1787 IMG_1790 IMG_1791 IMG_1799 IMG_1802 IMG_1804 IMG_1824 IMG_1827 IMG_1830 IMG_1836 IMG_1837 IMG_1839 IMG_1841 IMG_1842 IMG_1843 IMG_1846 IMG_1848 IMG_1850 IMG_1854 IMG_1856 IMG_1858 IMG_1859 IMG_1877 IMG_1879 IMG_1882 IMG_1888 IMG_1891 IMG_1895 IMG_1909 IMG_1910 IMG_1911 IMG_1913 IMG_1917 IMG_1918 IMG_1919 IMG_1920 IMG_1921 IMG_1923 IMG_1926 IMG_1930 IMG_1931 IMG_1934 IMG_1935 IMG_1937 IMG_1939 IMG_1940 IMG_1942 IMG_1943 IMG_1944 IMG_1945 IMG_1946 IMG_1948 IMG_1949 IMG_1952 IMG_1953 IMG_1954 IMG_1955 IMG_1957 IMG_1958 IMG_1959 IMG_1960 IMG_1961 IMG_1963 IMG_1971 IMG_1972 IMG_1974 IMG_1976 IMG_1979 IMG_1980 IMG_1981 IMG_1987 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1992 IMG_1993 IMG_1999 IMG_2007 - Copy IMG_2010 IMG_2012 IMG_2017 IMG_2018 IMG_2020 IMG_2021 IMG_2023 IMG_2024 IMG_2025 IMG_2026 IMG_2029 IMG_2030 IMG_2031 IMG_2033 IMG_2035 IMG_2036 IMG_2037 IMG_2039 IMG_2040 IMG_2052 IMG_2058 IMG_2060 IMG_2061 IMG_2066 IMG_2067 IMG_2100 IMG_2105 IMG_2115 IMG_2116 IMG_2117 IMG_2118 IMG_2240 IMG_2242 IMG_2509 IMG_2530 IMG_2532 IMG_2533 IMG_2536 IMG_2537 IMG_2539 IMG_2542 IMG_2546 IMG_2552 IMG_2591 IMG_8727 IMG_8730 IMG_8803 IMG_8873 IMG_8938 IMG_8939 IMG_8940 IMG_8944 IMG_8948 IMG_8949 IMG_8953 IMG_8955 IMG_8959 IMG_8960 IMG_8961 IMG_8962 IMG_8963 IMG_8964 IMG_8965 IMG_8967 IMG_8975 IMG_8976 IMG_8977 IMG_8978 IMG_8979 IMG_8981 IMG_8982 IMG_8983 IMG_8984 IMG_8985 IMG_8986 IMG_8987 IMG_8988 IMG_8989 IMG_8990 IMG_8991 IMG_8992 IMG_8993 IMG_8994 IMG_8995 IMG_8996 IMG_8997 IMG_8998 IMG_8999 IMG_9001 IMG_9003 IMG_9004 IMG_9005 IMG_9006 IMG_9007 IMG_9011 IMG_9012 IMG_9013 IMG_9014 IMG_9015 IMG_9016 IMG_9018 IMG_9019 IMG_9020 IMG_9021 IMG_9022 IMG_9023 IMG_9024 IMG_9025 IMG_9026 IMG_9027 IMG_9029 IMG_9030 IMG_9031 IMG_9032 IMG_9033 IMG_9034 IMG_9035 IMG_9036 IMG_9037 IMG_9038 IMG_9039 IMG_9040 IMG_9041 IMG_9043 IMG_9045 IMG_9046 IMG_9049 IMG_9050 IMG_9051 IMG_9052 IMG_9054 IMG_9056 IMG_9057 IMG_9059 IMG_9060 IMG_9061 IMG_9062 IMG_9063 IMG_9065 IMG_9066 IMG_9068 IMG_9070 IMG_9071 IMG_9073 IMG_9074 IMG_9075 IMG_9082 IMG_9083 IMG_9085 IMG_9086 IMG_9088 IMG_9091 IMG_9092 IMG_9094 IMG_9096 IMG_9097 IMG_9098 IMG_9099 IMG_9101 IMG_9102 IMG_9103 IMG_9106 IMG_9108 IMG_9109 IMG_9110 IMG_9111 IMG_9112 IMG_9113 IMG_9114 IMG_9115

 

ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑   ถ่ายภาพ

รุ่งตะวัน   โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ   กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์   ไชยทองศรี  ควบคุม

เรือง  จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1