ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่ครูชั้น ม.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓๓ โรงเรียน ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

IMG_0225 IMG_0238 IMG_0258 IMG_0260 IMG_0261 IMG_0262 IMG_0263 IMG_0264 IMG_0265 IMG_0266 IMG_0269 IMG_0270

ติดต่อเรา