สพป.สระแก้ว1 รับมอบใบประกาศฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 มอบใบประกาศเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และใบประกาศฯ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2556 สูง อย่างต่อเนื่อง ในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ  ณ อาคารเอนกประสงค์รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

IMG_2257 IMG_2262 IMG_2263 IMG_2265 IMG_2266 IMG_2267 IMG_2268 IMG_2270 IMG_2272 IMG_2274 IMG_2275 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2278 IMG_2279 IMG_2280 IMG_2282 IMG_2284 IMG_2287 IMG_2288 IMG_2289 IMG_2290 IMG_2291 IMG_2293 IMG_2295 IMG_2296 IMG_2298 IMG_2300 IMG_2301 IMG_2305 IMG_2306 IMG_2310 IMG_2311 IMG_2313 IMG_2315 IMG_2316 IMG_2317 IMG_2319 IMG_2320 IMG_2321 IMG_2323 IMG_2324 IMG_2325 IMG_2326 IMG_2327 IMG_2328 IMG_2329 IMG_2330 IMG_2332 IMG_2333 IMG_2334 IMG_2335 IMG_2336 IMG_2337 IMG_2339 IMG_2340 IMG_2341 IMG_2343 IMG_2345 IMG_2346 IMG_2347 IMG_2348 IMG_2351 IMG_2353 IMG_2354 IMG_2355 IMG_2357 IMG_2359 IMG_2360 IMG_2361 IMG_2362 IMG_2365 IMG_2366 IMG_2367 IMG_2369 IMG_2373

 

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ   กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรืองจันทพันธ์   อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา