ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุประจำปี 2558

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุประจำปี 2558 สำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 ในหัวข้อ “ยามเช้า”

IMG

ติดต่อ สพป.สก.1