การสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1

กลุ่มงานวัดและประเมินผลได้นำแบบทดสอบการอ่านชั้นป.1 ขึ้นใน Remote Drive พร้อมแบบกรอกคะแนนที่ต้องนำมากรอกก่อนนำไปกรอก Excel Online เรียบร้อยแล้ว แบบทดสอบฉบับใดที่ต้องกรอกชื่อนักเรียนให้สำเนาเท่าจำนวนนักเรียน ฉบับใดเฉพาะกรรมการให้สำเนาเท่าจำนวนกรรมการ และเมื่อสอบเสร็จแล้วกรอกคะแนนผ่าน Cloud เขตพื้นที่ Excel Online สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางส่งวันที่ 6 ตุลาคม 2558 โรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ ส่งวันที่ 7 ตุลาคม 2558  หากมีข้อสงสัยใดสอบถามเบอร์ 092-2466620

 

ติดต่อเรา