แจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งเลื่อนประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2558 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

เมื่อกำหนดวันประชุมแล้ว จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ติดต่อ สพป.สก.1