ประชุมจัดทำแบบทดสอบฯ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายในการประชุมจัดทำแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน/ตัวแทนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม

IMG_2009 IMG_2010 IMG_2011 IMG_2013 IMG_2014 IMG_2015 IMG_2016 IMG_2017 IMG_2018 IMG_2019 IMG_2020 IMG_2021 IMG_2022 IMG_2023 IMG_2024 IMG_2025 IMG_2026 IMG_2027 IMG_2028 IMG_2029 IMG_2030 IMG_2031 IMG_2032 IMG_2033 IMG_2034 IMG_2035

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์     อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา