ทัศนศึกษา

ทางชมรมปฐมวัย สพป. สระแก้ว เขต 1. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่เชียงคานและแก่งคุดคู้. จังหวัดเลย ในวันที่ 26 ถึง. 27. เดือนตุลาคม. 2558. สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แจ้งรายชื่อได้ที่ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอทุกอำเภอ. พร้อมชำระค่าเดินทางคนละ 2500. บาท. หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อได้ที่ ประธานชมรม 0892441179

ติดต่อเรา