พิธีปิดโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

วันที่ 30 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดพิธีปิดโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

ติดต่อเรา