การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ด้วย ม.ราชภัฎบุรีรัมย์  แจ้งว่า ได้กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่  19 – 22  ตุลาคม  2558  ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  http ://edu.bru.ac.th/2014  โทร 0881288400, 0837378126

ติดต่อ สพป.สก.1