ประชุม อกคศ.

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีนายสุรศักดิ์ เกตุสุภะ อดีตรอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน

IMG_01 IMG_1983 IMG_1984 IMG_1985 IMG_1986 IMG_1987 IMG_1988 IMG_1989 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1992 IMG_1993 IMG_1994 IMG_1996 IMG_1997 IMG_1998

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1