การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด/โรงเรียนเอก

หากมีความประสงค์สั่งซื้อให้ส่งแบบสั่งจองพร้อมเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. IMG       2. 665

ติดต่อ สพป.สก.1