ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมการดำเนินการสอบอ่านชั้นป.1

ตามที่สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเรียนเชิญผู้บริหารประชุมเพื่อรับฟังแนวดำเนินการสอบอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. นั้น  ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม เป็นเวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1