แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2558

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ  – เนตรนารี ประจำปี 2558  ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ติดต่อเรา