ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่ต้องการเครื่องกรองน้ำ

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนใดที่ต้องการเครื่องกรองน้ำ แท้งน้ำ

สามารถติดต่อขอรับได้ที่ Inbox บอกบุญทูเดย์ Facebook

 

ติดต่อ สพป.สก.1